Logo Leibniz Universität Hannover
Logo Leibniz Universität Hannover
  • Zielgruppen
  • Suche

Mobile Sitemap

Zielgruppen mobil

 

Termine Bachelorstudiengang Biologie

Wintersemester 2017/2018

1. Online-Meldezeitraum: 16.10.17 – 02.11.17
1. Prüfungszeitraum: 20.11.17 – 23.02.18
2. Online-Meldezeitraum: 02.03.18 – 14.03.18
2. Prüfungszeitraum:

23.03.18 – 13.04.18

Sommersemester 2017

1. Online-Meldezeitraum:

10.04.2017 – 24.04.2017

1. Prüfungszeitraum:08.05.2017 – 18.08.2017
Sondertermin:Organische Chemie - Wiederholungsklausur
Meldung zur Modulprüfung:17.07.2017 - 21.07.2017
Prüfungstermin:03.08.2017

2. Online-Meldezeitraum

11.09.2017 – 21.09.2017
2. Prüfungszeitraum: 25.09.2017 – 13.10.2017