StudiesDuring Your StudiesPrüfungsinfos & Fachberatung
Europäische Rechtspraxis CLE Certificatum Legum Europae

Exam Information and Course Advice - European Legal Practice CLE Certificatum Legum Europae
(Certificatum Legum Europae, Certificate (Supplementary Course))